• آدرس استان البرز - كمال شهر
تولید کننده بطری پت

تولید درب بطری

صنایع پلاستیکی پارسا پت در زمینه صنعت بسته بندی فعالیت می نماید و تولیدات این مجموعه شامل طیف گسترده ای ازبسته بندی های پلاستیکی پت و پلی اتیلن برای شرکت های تولید کننده دارو، غذا، نوشیدنی. لبنی و لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد

تولید کننده بطری پت

بسته بندی های پلی اتیلن

صنایع پلاستیکی پارسا پت در زمینه صنعت بسته بندی فعالیت می نماید و تولیدات این مجموعه شامل طیف گسترده ای ازبسته بندی های پلاستیکی پت و پلی اتیلن برای شرکت های تولید کننده دارو، غذا، نوشیدنی. لبنی و لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد.

تولید کننده بطری پت

بسته بندی های پلاستیکی پت

صنایع پلاستیکی پارسا پت در زمینه صنعت بسته بندی فعالیت می نماید و تولیدات این مجموعه شامل طیف گسترده ای ازبسته بندی های پلاستیکی پت و پلی اتیلن برای شرکت های تولید کننده دارو، غذا، نوشیدنی. لبنی و لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد.

صنایع پلاستیکی پارساپت

 

صنایع پلاستیکی پارسا پت در زمینه صنعت بسته بندی فعالیت می نماید و تولیدات این مجموعه شامل طیف گسترده ای ازبسته بندی های پلاستیکی پت و پلی اتیلن برای شرکت های تولید کننده دارو، غذا، نوشیدنی. لبنی و لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد.

منتظر شما هستیمارتباط با ما

تماس تلفنی با ما
۰۹۱۲۴۲۹۲۲۶۹
آدرس دفتر مرکزی
آدرس استان البرز – کمال شهر
آدرس ایمیل شرکت
info@parsa-pet.ir
error: Content is protected !!